Λευκάδα - Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Γενικές Εξετάσεις, Βιόληψις | PRIVACY POLICY & GDPR COMPLIANCE
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Βιόληψις στη Λευκαδα,Μικροβιολογικό Αιματολογικό Ανοσολογικό Βιοχημικό Ορμονολογικό
μικροβιολογικό εργαστήριο,Λευκάδα,εξετάσεις αίματος
16980
page-template-default,page,page-id-16980,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

PRIVACY POLICY & GDPR COMPLIANCE

GENERAL

 

The use of the electronic pages and services provided to the visitor / user, from biolipsis.gr ownership of «Biolipsis» hereinafter referred to as ‘the Company’ implies your unreserved agreement with the Privacy Policy of this site. Therefore, the visitor / user must carefully read the contents of this page before using the services of our website. If he does not agree, he must abandon him and NEVER make use of his services and content.
This privacy policy may change from time to time according to legislation or industry developments. We will not explicitly notify our customers or users of our site about these changes. Instead, we encourage you to occasionally review this page for any changes to this privacy policy. The continued use of biolipsis.gr even after that changes to the Privacy Policy means the unconditional acceptance of these terms on your behalf.

 

Personal Data Protection

 

We collect and process your personal data only when absolutely necessary.
We will never sell, rent, distribute, or publicize in any way your personal data.
If you are under 16, you MUST have the consent of your parents before using the services of this site.

 

Relevant legislation

 

Along with our company’s internal IT systems, this site is designed to comply with the following laws / regulations regarding the protection of users’ personal data:

 

  • EU Data Protection Directive 1995 (DPD)
  • EU General Data Protection (GDPR) Regulation 2018

 

Personal information collected by this site and why we collect it

 

This site collects and uses personal information for the following reasons:

 

Tracking Website Traffic

 

Like most sites, he also uses Google Analytics (GA) to monitor user activity. We use this data to determine the number of people who use our site to better understand how we find and use our web pages and to see their progress on the site. Although GA records data such as your geographic location, your device, your web browser, and your operating system, none of this information makes you personally familiar to us. GA also records your computer’s IP address, which could be used to identify you, but Google does not provide access to it. We believe that Google is a third data processor that is compliant with the requirements of European legislation.

 

Contact Forms and Email Links

 

If you choose to contact us using a contact form or an email link, none of the data you provide will be stored from this site or will be transferred or processed by any third party data processor as defined below in the section “Our third-party data processors”. Instead, this data will be emailed to us through the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Our SMTP servers are protected by a TLS security protocol (sometimes known as SSL), meaning that email content is encrypted before being sent over the Internet. The content of the email is decrypted by our local computers and devices.

 

ABOUT COOKIES

 

What is a cookie?

 

The term “cookie” refers to a small data file consisting solely of a set of text information that the site transmits to the web browser located on your computer’s hard drive, either temporarily throughout your visit , or sometimes for longer periods depending on the type of cookie. Cookies perform different functions (for example, you are distinguished from other visitors to the same site or remember certain things for you as your preferences) and are used by most websites to improve your user experience.

Each cookie is unique to your browser and contains some anonymous information. A cookie typically contains the name of the cookie field, the cookie’s lifetime, and a value (usually in the form of a randomly generated unique number).

 

Types of cookies

 

The basic types of cookies that sites may use are described below:

 

  • Session Cookies

 

These are temporary cookies that remain in the cookie file of your device’s browser only during your visit and are deleted when you close the browser.

 

  • Persistent Cookies

 

This remains in the cookie file of your device’s browser even after the browser closes, sometimes for one year or more (the exact length of stay depends on the lifetime of each cookie). Permanent cookies are used when the site administrator may need to know who you are for more than one visit (e.g., remembering your username or your site configuration preferences).

 

  • First-party Cookies

 

These are cookies installed on the browser and / or hard drive of your device from the site you are visiting. This includes assigning a unique identifier to you to monitor your site navigation. Site administrators often use first-party cookies to manage visits and for identification purposes.

 

  • Third-party Cookies

 

These are cookies used by third parties, such as social networks to track your visits to the various sites they advertise. The site administrator has no control over these third-party cookies.

 

The cookies on this site and how to manage them

 

At this site, we use cookies to improve the experience of using the site by its visitors. The operation of the site will be significantly affected if you disable or disagree with the use of cookies.
Below is information about the third-party cookies we use on this site, including how to disable them and the effect of disabling on the site’s functionality. If you would like more information on how to manage certain types of cookies, including how to check or delete them, please visit: aboutcookies.org.

 

Google Analytics Cookies

 

Google Analytics cookies are performance analysis / performance cookies that allow us to collect anonymous information about how visitors use our site. These cookies can tell us about how many visitors use the site, the time and duration of access, and also provide information on how visitors navigate across the site. This information helps us improve the way our site works. They are anonymous information and do not contain personal information.
The information collected by the Google Analytics cookies about our site is transferred and stored on Google servers in accordance with Google’s privacy policy.
For more information about Google Analytics, please click here.
You can disable tracking by Google Analytics by clicking here.
If you disable these cookies, your use of the site will not be counted or used in the statistics we collect to improve the services we provide through the site. The operation of the site will not be affected.

 

Cookies from video service providers (Google, Vimeo, DailyMotion, etc.)

 

These providers may place cookies on your device if you watch on our site videos that they provide as an external service.
If you disable these cookies, you may not be able to see the embedded videos from our site.

 

Cookies from social networks

 

Third-party social networks can place cookies on your device if you choose to share material from our site with them by clicking on one of the embedded “Share” buttons.
If you disable these cookies, Sharing will not be available.

 

About the server of this site

 

All online traffic (file transfer) between this site and your browser is encrypted and transferred via the HTTPS protocol using SSL (Secure Sockets Layer).

 

Our third-party data processors

 

We use a number of third parties to process personal data for us. These entities have been carefully selected to comply with the legislation mentioned in this document.

 

Violations of data

 

For any personal information you store in our database, all necessary steps will be taken to ensure it.
We will report any unlawful violation of the database of this third party data processing site or database to anyone and to all relevant stakeholders as well as authorities within 72 hours of the violation if it is obvious that the personal data that is stored in recognizable form, have been stolen.

 

Thank you for your participation in biolipsis.gr

Created by createmyweb.gr